Přihláška Memoriál Katky Šlikové 2022

Přihlášky zasílejte do 12. června. Platbu do 13. června - 600,- Kč poukažte na účet 110002752/0300 VS: 2022 do sdělení příjemci napište jméno týmu a kategorii