Souhlas zákonného zástupce s programem sportovního soustředění DBaK 2017

10.02.2014 14:24

Souhlasím, aby můj syn/moje dcera se účastnil/-a sportovních a zábavních aktivit, které se konají na sportovním soustředění DBaK.

Při všech aktivitách poskytují trenéři dětem instrukce a informace, které je nutné dodržovat. V případě jejich nedodržení nebo nečekané události (např. zranění) budeme kontaktovat rodiče dítěte a následně řešit danou situaci s nimi. Všichni trenéři jsou řádně proškoleni pro práci s dětmi.

Prohlašuji, že je dítě plně způsobilé k účasti na sportovním soustředění DBaK 2017 a že bylo seznámeno s programem soustředění a jeho pravidly.

 

Pravidla:

 Účastník (dítě)

-          je povinen dbát pokynů vedoucího trenéra a pomocných trenérů

-          se nesmí vzdalovat z dohledu trenéra bez jeho souhlasu

-          musí být ohleduplný k ostatním dětem a okolí při všech aktivitách prováděných v rámci sportovního soustředění DBaK

-          organizátor nezodpovídá za ztrátu nebo poškození předmětů v rámci konání sportovního soustředění. Je na zvážení, zda dítěti s sebou dát větší obnos financí nebo mobilní telefon, trenéři mají k dispozici v případě potřeby kontaktní informace.

 

Dítě je zdravotně způsobilé pro účast na sportovním soustředění.

Tento souhlas je platný po celou dobu trvání sportovního soustředění DBaK 2017.

Novinky

Instagram našeho klubu

01.10.2023 21:06

Sledujte nás na Instagramu. Vždy aktuální informace naleznete jak v příspěvcích tak na stories.

 

Odkaz zde: www.instagram.com/dbak.basketbalovyklub/

Facebookové stránky

27.10.2016 21:04

I na facebook jsme velmi aktivní. Sledujte naše příspěvky i události a přidejte se k našim fanouškům.

 

Odkaz naleznete zde: www.facebook.com/dbak.basketbalovyklub