Souhlas zákonného zástupce s programem sportovního soustředění DBaK 2017

10.02.2014 14:24

Souhlasím, aby můj syn/moje dcera se účastnil/-a sportovních a zábavních aktivit, které se konají na sportovním soustředění DBaK.

Při všech aktivitách poskytují trenéři dětem instrukce a informace, které je nutné dodržovat. V případě jejich nedodržení nebo nečekané události (např. zranění) budeme kontaktovat rodiče dítěte a následně řešit danou situaci s nimi. Všichni trenéři jsou řádně proškoleni pro práci s dětmi.

Prohlašuji, že je dítě plně způsobilé k účasti na sportovním soustředění DBaK 2017 a že bylo seznámeno s programem soustředění a jeho pravidly.

 

Pravidla:

 Účastník (dítě)

-          je povinen dbát pokynů vedoucího trenéra a pomocných trenérů

-          se nesmí vzdalovat z dohledu trenéra bez jeho souhlasu

-          musí být ohleduplný k ostatním dětem a okolí při všech aktivitách prováděných v rámci sportovního soustředění DBaK

-          organizátor nezodpovídá za ztrátu nebo poškození předmětů v rámci konání sportovního soustředění. Je na zvážení, zda dítěti s sebou dát větší obnos financí nebo mobilní telefon, trenéři mají k dispozici v případě potřeby kontaktní informace.

 

Dítě je zdravotně způsobilé pro účast na sportovním soustředění.

Tento souhlas je platný po celou dobu trvání sportovního soustředění DBaK 2017.