Řád soustředění

25.06.2022 13:17

ŘÁD SOUSTŘEDĚNÍ

pořádané DBAK

  1. Hráčky jsou povinny při pobytu plnit pokyny trenérů a dodržovat řád střediska, kde jsou ubytovány.
  2. Hráčky nesmí bez povolení opustit ubytovací zařízení, nesmí se bez povolení vzdalovat od trenérů.
  3. Onemocnění nebo poranění hlásí hráčky trenérům.
  4. V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění dítěte, zajistí zákonný zástupce jeho okamžitý individuální odvoz domů ještě před stanoveným termínem společného návratu.
  5. Povinností každého účastníka soustředění je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve společných prostorách a na hygienických zařízeních.
  6. Léky si hráčky uloží u trenérů. Za cenné předměty a peníze si hráčky ručí samy. Veškeré ztráty je nutné hlásit trenérům.
  7. Škodu ve škole je třeba neprodleně hlásit trenérům. Škodu, kterou hráčky způsobí, hradí zákonný zástupce.
  8. Hráčky jsou povinny dodržovat režim dne.

 

 

                V ……… dne…………                                    ……………………………

                                                                                 podpis zákonného zástupce

 

 

 

 

Novinky

Instagram našeho klubu

01.10.2023 21:06

Sledujte nás na Instagramu. Vždy aktuální informace naleznete jak v příspěvcích tak na stories.

 

Odkaz zde: www.instagram.com/dbak.basketbalovyklub/

Facebookové stránky

27.10.2016 21:04

I na facebook jsme velmi aktivní. Sledujte naše příspěvky i události a přidejte se k našim fanouškům.

 

Odkaz naleznete zde: www.facebook.com/dbak.basketbalovyklub