Řád soustředění

25.06.2022 13:17

ŘÁD SOUSTŘEDĚNÍ

pořádané DBAK

  1. Hráčky jsou povinny při pobytu plnit pokyny trenérů a dodržovat řád střediska, kde jsou ubytovány.
  2. Hráčky nesmí bez povolení opustit ubytovací zařízení, nesmí se bez povolení vzdalovat od trenérů.
  3. Onemocnění nebo poranění hlásí hráčky trenérům.
  4. V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění dítěte, zajistí zákonný zástupce jeho okamžitý individuální odvoz domů ještě před stanoveným termínem společného návratu.
  5. Povinností každého účastníka soustředění je udržovat čistotu a pořádek na pokoji, ve společných prostorách a na hygienických zařízeních.
  6. Léky si hráčky uloží u trenérů. Za cenné předměty a peníze si hráčky ručí samy. Veškeré ztráty je nutné hlásit trenérům.
  7. Škodu ve škole je třeba neprodleně hlásit trenérům. Škodu, kterou hráčky způsobí, hradí zákonný zástupce.
  8. Hráčky jsou povinny dodržovat režim dne.

 

 

                V ……… dne…………                                    ……………………………

                                                                                 podpis zákonného zástupce